هوش ناب؛ اندیشه و نگرش

هوش ناب با اندیشه گسترش نگاه عمیق‌تر به پدیده‌ها و مسئله‌ها و توجه هرچه بیشتر به جنبه‌های پیدا و پنهان آن‌ها شکل گرفت.

دیدن - در معنای ساده و اولیه‌اش - دریافت ما از محیط اطراف، به واسطه حس بینایی است. هوش ناب معتقد است «دیدن» را می‌توان با تمرین‌های ذهنی و عملی، به «نگاه کردن» و تماشای دقیق‌تر پدیده‌ها تبدیل کرده و نکات ساده - اما از قلم افتاده - و پیچیدگی‌های هر مسئله را نمایان نمود.

هدف این است که در هنگام رویارویی با هر موضوع، نه فقط حس بینایی، بلکه تمامی حواس و قوای ذهن به کار گرفته شود و نوعی دقت و حساسیت به پیرامون، در وجود ما شکل گیرد.

تمرین و ممارست در این موضوع و نهادینه شدن این رفتار جدید در برخورد با مسائل، در گذر زمان منجر به شکل‌گیری نگاه تازه‌ای خواهد شد که ما آن را «دیدن با عمق بیشتر «می‌دانیم. نوعی کشف و شهود که ذهنِ پرورش یافته می‌تواند به صورت ساده و خودکار انجام دهد و حاصل آن، کشف و درک همه جانبۀ محیط پیرامون است.

هوش ناب بنا دارد محصولاتی ارائه نماید که به تقویت دانش ریاضی، رویکردهای واکاوی و حل مسئله، شناخت و ارتقاء ابعاد مختلف هوشی و تقویت بخش‌های گوناگون ذهن بپردازد و با پرورش مهارت‌ها و استعدادها (به خصوص از سنین خردسالی و کودکی) کمک کند تا عمیق‌تر ببینیم، بیندیشیم و دانشی آمیخته با بینش کسب نماییم.

تمامی آنچه اهمیت دارد، ایجاد و ارتقاء « کیفیت» است؛ کیفیت در رویارویی با هر مسئله، اندیشیدن به آن و ارائه پاسخ مناسب به آن.

بنابراین اولین قدم ما در این مسیر، توجه همه جانبه به کیفیت محصولات به لحاظ محتوا، طرح و شیوۀ ارائه است.