ما معتقدیم قدم برداشتن در مسیر آموزش و پرورش درست کودکانمان، بزرگترین رسالت اجتماعی و مسئولیت ماست.
با این هدف، بخش راه‌راه انتشارات هوش ناب برای خردسالان و کودکان راه‌اندازی شد.
با کمک «کتاب‌های راه‌راه» کودک مفاهیم را می‌آموزد و ذهن او به مرور پرورش می‌یابد و رشد می‌کند.
مفاهیم متنوعی که با شیوه‌های سرگرم‌کننده و البته بر پایه اصول علمی، معرفی و تمرین می‌شود: