ما معتقدیم، «دیدن» را می‌توان با تمرین‌های ذهنی و عملی، به «نگاه کردن» و تماشای دقیق‌تر و عمیق‌تر پدیده‌ها تبدیل کرده و حاصل، کشف و درک جنبه‌های پیدا و پنهان هر مسئله‌ای در پیرامون ماست. (عمیق‌تر ببین)

هوش‌ناب بنا دارد محصولاتی ارائه نماید که به تقویت دانش ریاضی، رویکردهای واکاوی و حل مسئله‌، شناخت و ارتقاء ابعاد مختلف هوشی و تقویت بخش‌های گوناگون ذهن و پرورش مهارت‌ها و استعداد‌ها (به‌خصوص از سنین خردسالی و کودکی) بپردازد. (دانش آمیخته با بینش)

در قدم اول توجه ما به کیفیت است؛ کیفیت در رویارویی با هر مسئله، اندیشیدن به آن و ارائه پاسخ مناسب به آن، و کیفیت محصولات به لحاظ محتوا، طرح و شیوۀ ارائه. (کیفیت در هر قدم)

ما معتقدیم قدم برداشتن در مسیر آموزش و پرورش درست کودکانمان، بزرگترین رسالت اجتماعی و مسئولیت ماست.
با این هدف، بخش راه‌راه انتشارات هوش ناب برای خردسالان و کودکان راه‌اندازی شد.
با کمک «کتاب‌های راه‌راه» کودک مفاهیم را می‌آموزد و ذهن او به مرور پرورش می‌یابد و رشد می‌کند.
مفاهیم متنوعی که با شیوه‌های سرگرم‌کننده و البته بر پایه اصول علمی، معرفی و تمرین می‌شود: