چگونه آموزش مجازی، نظام آموزشی را متحول می‌کند؟

چگونه آموزش مجازی، نظام آموزشی را متحول می‌کند؟
آموزش و یادگیری آنلاین

یادگیری آنلاین تحصیلات دانشگاهی را مقرون به صرفه‌تر، در دسترس‌تر و دانشجو محورتر خواهد کرد. به گزارش ویفروم، موسسات آموزش عالی در سراسر جهان با شیوع بیماری همه‌گیر کووید ۱۹ و تغییر به آموزش آنلاین با چالش‌هایی مواجه شدند؛ با این‌ حال تجربه نشان داد چگونه یادگیری آنلاین می‌تواند آموزش را برای بسیاری از دانش‌آموزان و دانشجویان جذاب‌تر و در دسترس‌تر کند. استادان و معلمان باید از فرصت‌های ارائه شده توسط آموزش از راه دور دیجیتال برای ایجاد تحول در آموزش و بهتر شدن آن استفاده کنند.

قبل از همه‌گیری تعداد بسیار اندکی از دانشجویان و دانش‌آموزان فرصت مطالعه آنلاین را داشتند اما بیماری کووید موسسات آموزش عالی را مجبور کرد به سمت آموزش از راه دور در سراسر جهان حرکت کنند.

بر اساس گزارش یونسکو، ۱۹۴ کشور و منطقه به‌طور موقت موسسات آموزشی خود را به دلیل بیماری همه‌گیر تعطیل کردند که بیش از ۱.۵ میلیارد دانشجو در سراسر جهان را تحت‌ تاثیر قرار داد اما این فرآیند به دلیل طیف وسیعی از مسائل از جمله مشکلات فناوری اطلاعات، دسترسی به اینترنت و کمبود دانش در مورد منابع آموزشی دیجیتال آسان نبود. با این حال با برنامه‌ریزی و اجرای دقیق یادگیری آنلاین می‌تواند تحصیلات دانشگاهی را مقرون به صرفه‌تر، در دسترس‌تر، تعاملی‌تر و دانشجومحورتر کند.

نتایج گزارش نشان داد نیمی از اساتید مورد بررسی موافق هستند که یادگیری آنلاین یک «روش موثر آموزش» است و بسیاری از مربیان نگران هستند که تعامل آن‌ها با دانشجویان به دلیل تغییر به یادگیری آنلاین کاهش یافته است.

یادگیری از راه دور از دیدگاه دانشجو و دانش‌آموز اغلب خوب به نظر می‌رسد؛ به خصوص اگر هزینه‌های مالی و نگهداری دانشجو را در نظر بگیریم اما اگر دانشجو به یادگیری حضوری تکمیل کارهای آزمایشگاهی یا حتی داشتن رابطه اجتماعی در محوطه دانشگاه نیاز داشته باشند، می‌تواند ضرر هم داشته باشد.

یادگیری آنلاین می‌تواند سازنده‌تر باشد زیرا طی همه‌گیری بسیاری از کارکنان دانشگاهی متوجه شدند که تقسیم تدریس به چندین فعالیت آموزشی کوچک مانند سخنرانی‌های کوچک، مباحث گروهی، نظرسنجی‌های کلاسی و آزمون‌ها می‌تواند سازنده‌تر باشد.

فناوری می‌تواند یادگیری را برای همیشه متحول کند. حداقل تا ۲ سال آینده دانشگاه‌ها باید با برخی از سخت‌ترین شرایطی که تا به حال به دلیل بیماری کووید با آن مواجه شده‌اند، مقابله کنند. با این حال آن‌ها همچنین می‌توانند تغییرات ناشی از یادگیری آنلاین را بپذیرند و آموزش عالی را به سمت بهتر شدن تغییر دهند.

 

آموزش از راه دور ۱

کتاب آموزش از راه دور (راهنمای اساتید و موسسات آموزشی)