تبریک سال ۲۰۲۲

تبریک سال ۲۰۲۲

بهانه‌ای برای تازه شدن نگاه‌ها

هربار که زمین دور خورشید می‌چرخه، چند جور سال نو با خودش میاره!
اول ژانویه، اول فروردین، اول محرم، یه روزی برای چینی‌ها، یه روزی برای هندی‌ها، یه روزی برای بومی‌های استرالیا و …
یک چیز توی همه مشترکه

سال نو بهانه است برای بهتر شدن و تازه شدن نگاه!

سال ۲۰۲۲ مبارک