روز جهانی منطق ۱۴۰۱ گرامی باد

روز جهانی منطق ۱۴۰۱ گرامی باد

گرامیداشت توانایی تفکر و استدلال

۲۴ دی (۱۴ ژانویه) مقارن با سالروز تولد آلفرد تارسکی (Alfred Tarski – 1901) ریاضیدان و منطق‌دان برجسته لهستانی و درگذشت کورت گودل (۱۹۷۸ – Kurt Gödel) ریاضیدان، منطق‌دان و فیلسوف اتریشی، روز جهانی منطق نامیده شده است.

توانایی تفکر، یکی از مشخص‌ترین ویژگی‌های نوع بشر است. در فرهنگ‌های مختلف، تعریف انسانیت با مفاهیمی مانند آگاهی، دانش و عقل همراه است تا جایی که طبق سنت کلاسیک غربی، انسان به عنوان «حیوان منطقی» تعریف می‌شود. منطق به‌مثابه بررسی اصول استدلال، در طول تاریخ مورد مطالعه تمدن‌های بسیاری قرار گرفته است و از همان اولین صورت‌بندی‌های آن، منطق نقش مهمی در توسعه فلسفه و علوم داشته است.

علیرغم ارتباط غیرقابل انکار آن با توسعه دانش، علوم و فناوری، آگاهی عمومی کمی در مورد اهمیت منطق وجود دارد. اعلام روز جهانی منطق توسط یونسکو، با همکاری شورای بین المللی فلسفه و علوم انسانی (CIPSH)، در نظر دارد تا تاریخ فکری، اهمیت مفهومی و مفاهیم عملی منطق را به توجه جوامع بین رشته‌ای علمی و عموم مردم برساند و به تقویت همکاری‌های بین‌المللی، ترویج توسعه منطق در تحقیق و تدریس، حمایت از فعالیت‌های انجمن‌ها، دانشگاه‌ها و دیگر موسسات مرتبط با منطق و افزایش درک عمومی از منطق بپردازد. جشن روز جهانی منطق می‌تواند به ترویج فرهنگ صلح، گفتگو و درک متقابل بر اساس پیشرفت آموزش و علم کمک کند.

این روز اولین بار در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۹، قبل از اعلامیه یونسکو جشن گرفته شد.

 

منبع: آی‌هوش: روز جهانی منطق ۲۰۲۳ گرامی باد