زنگ تفریح ۱: تلاش برای خلاصی از اتاق تاریک

زنگ تفریح ۱: تلاش برای خلاصی از اتاق تاریک

زمانی برای استراحت | زنگ تفریح ۱

تصور کنید در یک اتاق تاریک و بسیار سرد گیر افتاده‌اید و هیچ راه فراری هم ندارید.

چه باید کرد؟ چگونه می‌توانید از این مخمصه نجات پیدا کنید؟!

.

.

یکی از راهکارهای ممکن در پایین آمده است. اما قبل از دیدن جواب، بیشتر فکر کنید…

.

.

.

.

.

.

پاسخ زنگ تفریح ۱: خلاصی از مخمصه…

زنگ تفریح ۱: خلاصی از مخمصه

 

به شما گفته بودیم «تصور کنید که …» پس کافیست «تصور کردن» را متوقف کنید تا این شرایط سخت و پیچیده هم تمام شود و از این مخمصه، رهایی پیدا کنید!