سرگرمی :: سرگرمی شماره ۱۴: تشخیص چهره!

سرگرمی :: سرگرمی شماره ۱۴: تشخیص چهره!

از مجموعه سرگرمی‌های هوش ناب | سرگرمی شماره ۱۴

  • مناسب برای: ۵ سال و بالاتر
  • درجه دشواری سرگرمی/معما: نسبتاً آسان
  • عملکرد: تقویت قوای دقت و تمرکز؛ 

در این تصویر چه می‌بینید؟ آیا میتوانید تشخیص دهید به چه حیوانی نگاه می‌کنید؟

 

برای دیدن بهتر این تصویر می‌توانید از تصویر فاصله بگیرید یا آن را کوچک کنید!