سرگرمی :: سرگرمی شماره ۱۲: عبور از پله‌ها

سرگرمی :: سرگرمی شماره ۱۲: عبور از پله‌ها

از مجموعه سرگرمی‌های هوش ناب | سرگرمی شماره ۱۲

  • مناسب برای: ۵ سال و بالاتر
  • درجه دشواری سرگرمی/معما: نسبتاً آسان
  • عملکرد: تقویت قوای دقت و تمرکز؛ 

اول سعی کنید فقط به سمت راست تصویر نگاه کنید. موجودات عجیبی در حال حرکت بر روی یک راه پله هستند.
همین کار را برای موجودات سمت چپ انجام دهید. تا اینجا خیلی موضوع عجیبی نیست.
حالا سعی کنید هر دو طرف شکل را با هم در نظر بگیرید. حرکت آنها و عبورشان را از روی پله‌ها در ذهن‌تان تجسم کنید. احیاناً به تناقضی بر می‌خورید؟؟ یا همه چیز عادی است؟!