طنز و سرگرمی :: سرگرمی ۲: شکل پنهان را پیدا کن

طنز و سرگرمی :: سرگرمی ۲: شکل پنهان را پیدا کن

طنز و سرگرمی | سرگرمی ۲ + جواب

خوب به این عکس نگاه کنید. آیا چیزی هست که در تصویر پنهان شده باشد و در نگاه اول تشخیصش کمی مشکل به نظر برسد؟

.

.

? جواب این سرگرمی، در پایین همین بخش در دسترس است. البته سعی کنید قبل از مراجعه به جواب معما، به اندازه کافی برای حل آن، تلاش کنید…

.

.

.

.

.

.

.

?️ پاسخ و توضیح تصویری معمای سرگرمی شماره ۲:

پاسخ سرگرمی شماره ۲

پاسخ سرگرمی شماره ۲