طنز و سرگرمی :: سرگرمی شماره ۵ | حالت‌های گسترده یک مکعب

طنز و سرگرمی :: سرگرمی شماره ۵ | حالت‌های گسترده یک مکعب

از مجموعه سرگرمی‌های هوش ناب | سرگرمی شماره ۵

قطعا تا به حال اجسام مکعب شکل زیادی دیده است.

فرض کنید می خواهیم با یک مقوا، یک مکعب درست کنیم. آیا تصویری از حالت باز شده مکعب در ذهنتان دارید؟ حالا سوال اصلی اینجاست که چند حالت متفاوت برای گسترده مکعب وجود دارد؟

 

پاسخ این معما، به زودی منتشر می‌شود…