«شهامت تدریس» در مجله ندا (انجمن علمی انسان‌شناسی دانشگاه تهران)

«شهامت تدریس» در مجله ندا (انجمن علمی انسان‌شناسی دانشگاه تهران)

مقاله‌ای پیرامون کتاب شهامت تدریس

انجمن علمی انسان‌شناسی دانشگاه تهران / مجله ندا، سال یازدهم/ شماره ۲۷/ تیرماه ۱۴۰۱
آنچه در «نشریه ندا» به قلم مسعود قاسمی می‌خوانیم با این مطلع آغاز می‌شود:

مدت زمان زیادی نمی‌گذرد که کتابی با عنوان «شهامت تدریس: سفری به دنیای درون معلم» به زیور طبع آراسته شده است؛ کتابی که به گفتۀ رسانه‌ها، معروف‌ترین نوشتۀ جامعه‌شناس مشهور آمریکایی، پارکر جی پالمر است و زحمت ترجمۀ بسیار خوب آن به زبان فارسی را خانم نوگل روحانی و زحمت چاپش را انتشارات هوش ناب بر عهده گرفته‌اند.

از نظر پالمر، آنچه تدریس خوب یک معلم را به‌عنوان ستون پایه یا رکن اصلی نظام آموزشی می‌سازد نه از تکنیک‌های تدریس، بلکه از هویت و یکپارچگی درونی معلم برمی‌خیزد.

 

شهامت تدریس در مجله ندا ۰۲

شهامت تدریس در مجله ندا ۰۳

 

نشانی صفحه رسمی انجمن علمی انسان‌شناسی دانشگاه تهران:

https://instagram.com/anthropology_ut