ماجرای انیمیشن حائز نشان ۴ لاک‌پشت پرنده شد.

ماجرای انیمیشن حائز نشان ۴ لاک‌پشت پرنده شد.

کسب نشان ۴ لاکپشت پرنده برای ماجرای انیمیشن

کتاب ماجرای انیمیشن به روایت بزی که پرواز کرد به تایید گروه داوران، حائز نشان ۴ لاکپشت پرنده شد.

نویسنده این کتاب خانم سمیه صوفیان و تصویرگر آن آقای حمید خلوتی هستند که در زمستان ۱۳۹۹ چاپ شده و اکنون به چاپ دوم رسیده است.

درباره لاکپشت پرنده:
فهرستی است از کتاب‌های بر‌تر هر فصل، برای کودکان و نوجوانان ایرانی. این کتاب‌ها را گروهی از منتقدان، کار‌شناسان و نویسندگان کودک و نوجوان، با بررسی کتاب‌های هر فصل، انتخاب می‌کنند.

افزون بر این هیئت داوران لاک‌پشت پرنده، کتاب‌های برگزیده‌ی هر سال را نیز انتخاب و به کتاب‌های برگزیده نشان‌های طلایی و نقره‌ای اهدا می‌کنند.

کتاب‌ها براساس شیوه‌نامه‌ای مکتوب و با اصول و معیارهایی روشن به فهرست راه می‌یابند و یا موفق به دریافت نشان طلایی یا نقره‌ای می‌شوند.

هر سال داوران و سیاست گذارانِ فهرست، بر اساس مقتضیات روز و هم چنین با توجه دیدگاه‌ها و نقد و بررسی صاحب نظران، این معیارها و ملاک‌ها را بازبینی می‌کنند و آن‌ها را در متنی با عنوان اصول، شیوه‌ی اجرایی و معیارهای فهرست و نشان‌های لاک‌پشت پرنده اعلام می‌کنند.

گروه‌بندی کتاب‌ها:
کتاب‌های کودک و نوجوان هر فصل، بر اساس گروه بندی زیر، مورد بررسی قرار می‌گیرند:
– ادبیات؛
– علمی و آموزشی؛
– دین و علوم انسانی؛
– هنر و سرگرمی؛
– کتاب‌های زیر پنج سال؛

معیارهای راه‌یابی به فهرست و دریافت نشان
۱. دست‌یابی به سبک شخصی و توانایی در آفریدن جهانی تازه و فضای منحصر به فرد؛
۲. هماهنگی و تناسب میان اجزای سازنده کتاب، اعم از محتوا، زبان، شکل اجرایی متن، گرافیک، آماده سازی، مواد به کار رفته و چاپ کتاب؛
۳. توجه به ظرفیت‌های زبان، نوآوری در حوزه‌ی زبان فارسی و کمک به گسترش و پویایی آن؛
۴. پیوند با پیشینه‌ی ادبی، امکان فرا‌تر رفتن از سنت‌های ادبی و گشودن افق‌های تازه؛
۵. نوآوری در ارائه‌ی شکل‌های تازه‌ی ادبی و پیشنهاد‌های نو در فضای ادبیات کودک ایران و جهان؛
۶. توجه به درستی و غیر جانبدارانه و به روز بودن اطلاعات در کتاب‌های اطلاعاتی، اعم از کتاب‌های دینی، علوم انسانی، علمی و آموزشی و… در کنار توجه به نوآوری در شیوه تألیف، گرافیک، نوع مواد و چاپ؛
۷. احترام به ارزش‌های مردم ایران و پرهیز از طرح مسایلی که در آن‌ها ارزش‌های مردم و اقوام ایرانی مورد تمسخر قرار گیرند؛
۸. توجه به زیست هم‌زمان کودکان ایرانی در چارچوب مرزهای ملی و عضویت در جامعه‌ی جهانی؛
۹. توجه به روحیه‌ و تفکر انتقادی و برجسته‌سازی پرسشگری؛
۱۰. احترام به تفاوت‌های فردی کودکان و مقاومت در برابر یکسان سازی و همسان سازی کودکان و توجه به احساس رهایی آنان؛
۱۱. توجه به پیچیدگی‌های دنیای واقعی کودک، خواسته‌ها و نیازهای کودکان امروز و پرهیز از ساده‌سازی و ساده انگاری و هم‌چنین تحمیل دنیای بزرگ‌سالانه به کودکان؛
۱۲. احترام به ارزش‌های همه‌بشری، عام و جهان‌شمول مانندِ صلح و امنیت، مدارا و گفت‌و‌گو، احترام به انسان‌ها و همدلی با آن‌ها، درکنار احترام به دیگر موجودات، مخالفت با هرگونه تبعیض، رعایت حقوق همه‌ی انسان‌ها، به خصوص کودکان، هم‌چنین کودکان با نیازهای ویژه و احترام به محیط زیست