معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۱۵: عددی در مرکز سایر اعداد!

معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۱۵: عددی در مرکز سایر اعداد!

از مجموعه معماهای هوش | معمای شماره ۱۵

هشت عدد متفاوت می‌بینید که به صورت یک دایره، دور هم چیده شده‌اند. یک عدد هم در وسط آنها قرار دارد اما مقدار آن معلوم نیست. آیا می‌توانید با توجه به منطق شکل، آن را مشخص کنید؟

 

 

 

 

پاسخ این معمای هوش، به زودی منتشر می‌شود…