معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۱۷: گسترده مکعب

معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۱۷: گسترده مکعب

از مجموعه معماهای هوش | معمای شماره ۱۷

در این تصویر، یک گستره مکعب می‌بینید. سه تا از مکعب‌هایی هم که می‌بینید، مربوط به همین گسترده هستند و فقط یکی از آنها متعلق به این گسترده نیست. آیا می‌توانید گزینه مربوطه را پیدا کنید؟

 

 

 

 

پاسخ این معمای هوش، به زودی منتشر می‌شود…