معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۱۸: معمای قرقره‌ها (۱)

معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۱۸: معمای قرقره‌ها (۱)

از مجموعه معماهای هوش | معمای شماره ۱۸

به این معمای قرقره‌ای خوش آمدید!

الف) در شکل سمت چپ، اگر طناب اول را ۶ واحد پایین بکشیم، وزنه ۱ چقدر بالا می‌رود؟

ب) حالا به شکل سمت راست نگاه کنید. طناب دوم را به همان مقدار بخش «الف» پایین بکشید، آیا می توانید بگویید وزنه ۲ چقدر بالا می‌رود؟

 

 

 

 

پاسخ این معمای هوش، به زودی منتشر می‌شود…