معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۱۹: معمای قرقره‌ها (۲)

معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۱۹: معمای قرقره‌ها (۲)

از مجموعه معماهای هوش | معمای شماره ۱۹

به این قرقره ترکیبی نگاه کنید. طناب را ۸ واحد پایین می‌کشیم. وزنه چند واحد بالا می‌رود؟

 

 

 

 

پاسخ این معمای هوش، به زودی منتشر می‌شود…