معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۲۰: معمای چرخ دنده‌ها (۱)

معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۲۰: معمای چرخ دنده‌ها (۱)

از مجموعه معماهای هوش | معمای شماره ۲۰

پنج عددد چرخ دنده در ابعاد مختلف داریم. چرخ دنده اول را هفت دور می چرخوانیم، آیا می توانید بگویید چرخ دنده شماره پنج، چند دور خواهد چرخید؟

 

 

 

 

پاسخ این معمای هوش، به زودی منتشر می‌شود…