معماهای هوش ناب :: معمای ریاضی ۱۰: مثلث‌های رنگی و اعداد

معماهای هوش ناب :: معمای ریاضی ۱۰: مثلث‌های رنگی و اعداد

از مجموعه معماهای ریاضی | معمای شماره ۱۰

به این مثلث‌ها نگاه کنید، ۸ عدد داریم که در مثلث‌هایی رنگی قرار دارند. با توجه به منطق موجود در شکل، آیا می‌توانید بگویید به جای علامت سوال، چه عددی قرار می‌گیرد؟

 

 

 

پاسخ این معمای ریاضی به زودی منتشر می‌شود…