معماهای هوش ناب :: معمای ریاضی ۱۱: کشف منطق سری اعداد (۳)

معماهای هوش ناب :: معمای ریاضی ۱۱: کشف منطق سری اعداد (۳)

از مجموعه معماهای ریاضی | معمای شماره ۱۱

یک الگوی عددی مشاهده می‌کنید. آیا می‌توانید منطق این سری را کشف کنید و عدد مناسب را به جای علامت سوال قرار دهید؟

 

 

 

پاسخ این معمای ریاضی به زودی منتشر می‌شود…