معماهای هوش ناب :: معمای ریاضی ۱۲: بلوک‌های منطقی

معماهای هوش ناب :: معمای ریاضی ۱۲: بلوک‌های منطقی

از مجموعه معماهای ریاضی | معمای شماره ۱۲

تعدادی بلوک بر روی هم چیده شده‌اند. آیا می‌توانید منطق این چیدمان را کشف کنید و عدد مناسب را به جای علامت سوال قرار دهید؟

 

 

 

پاسخ این معمای ریاضی به زودی منتشر می‌شود…