معماهای هوش ناب :: معمای ریاضی ۱۳: معادله دایره و مربع

معماهای هوش ناب :: معمای ریاضی ۱۳: معادله دایره و مربع

از مجموعه معماهای ریاضی | معمای شماره ۱۳

معادله‌های بسیار ساده‌ای پیش رو دارید. آیا می‌توانید در سریع‌ترین زمان ممکن، با کشف مقدار دایره و مربع، به جای علامت سوال عدد مناسب را قرار دهید؟

 

 

 

پاسخ این معمای ریاضی به زودی منتشر می‌شود…