معماهای هوش ناب :: معمای ریاضی ۱۴: معادله‌های نمادین

معماهای هوش ناب :: معمای ریاضی ۱۴: معادله‌های نمادین

از مجموعه معماهای ریاضی | معمای شماره ۱۴

معادله‌های که پیش رو دارید، در واقع با منطق ریاضی هم‌خوانی ندارند، اما اگر آنها را به صورت نمادین در نظر بگیرید، می‌توانید بصورت کاملا منطقی با آنها برخورد کنید. با این تفاسیر، و با توجه به منطق موجود در معادله‌ها، بگویید به جای علامت سوال چه عددی باید قرار گیرد؟

۱۴+۱۹=۳۱۳
۲۵+۱۳=۳۲۸
۷+۱۸=۲۳۵
۱۰+۴۰=?

 

 

 

پاسخ این معمای ریاضی به زودی منتشر می‌شود…