معماهای هوش ناب :: معمای ریاضی ۱۶: یافتن منطق ردیف اعداد

معماهای هوش ناب :: معمای ریاضی ۱۶: یافتن منطق ردیف اعداد

از مجموعه معماهای ریاضی | معمای شماره ۱۶

:: رده سنی معما: ۱۲ سال و بالاتر

دو ردیف از اعداد داریم. منطق مشخصی بین آنها حکمفرماست. آیا می‌توانید بگویید به جای علامت سوال چه عددی باید قرار گیرد؟

 

 

 

پاسخ این معمای ریاضی به زودی منتشر می‌شود…