معماهای هوش ناب :: معمای ریاضی ۱۷: یافتن منطق بین اعداد

معماهای هوش ناب :: معمای ریاضی ۱۷: یافتن منطق بین اعداد

از مجموعه معماهای ریاضی | معمای شماره ۱۷

:: رده سنی معما: ۱۰ سال و بالاتر

با توجه به منطق موجود در بین اعداد این معما، آیا می‌توانید بگویید به جای علامت سوال چه عددی باید قرار گیرد؟

۶ = ۴۱۲
۱۲ = ۱۳۳
۱۶ = ۵۲۳
۵۰ = ۶۵۴
؟ = ۲۵۷

 

 

 

پاسخ این معمای ریاضی به زودی منتشر می‌شود…