معماهای هوش ناب :: معمای ریاضی ۱۸: محاسبه مساحت مجهول

معماهای هوش ناب :: معمای ریاضی ۱۸: محاسبه مساحت مجهول

از مجموعه معماهای ریاضی | معمای شماره ۱۸

:: رده سنی معما: ۱۵ سال و بالاتر

در شکل بالا یک مربع داریم، در این مربع دو مثلث نارنجی رنگ مشخص شده که مساحت یکسانی دارند. با توجه به اندازه‌های داده شده، مساحت مثلث آبی را بیابید.

 

 

 

پاسخ این معمای ریاضی به زودی منتشر می‌شود…