معماهای هوش ناب :: معمای ریاضی ۱۹: ساخت ۱ و ۱۰۰ با ارقام ۱ تا ۹

معماهای هوش ناب :: معمای ریاضی ۱۹: ساخت ۱ و ۱۰۰ با ارقام ۱ تا ۹

از مجموعه معماهای ریاضی | معمای شماره ۱۹

  • مناسب برای: ۱۰ سال و بالاتر
  • درجه دشواری معما: نسبتاً آسان
  • عملکرد: پرورش هوش ریاضی؛ تقویت قوای محاسباتی ذهن؛ تقویت قوای استدلال منطقی

در این سرگرمی ریاضی، می‌خواهیم در بین ارقام ۹ تا ۱، از + و – به شکلی استفاده کنیم که حاصل عبارات زیر برقرار شود:

۱ = ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

۱۰۰ = ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

 

توجه کنید، شما می‌توانید مثلا بین دو رقم خاص، از هیچکدام از علامت‌های جمع و تفریق استفاده نکنید.

 

پاسخ این معمای ریاضی به زودی منتشر می‌شود…