معماهای هوش ناب :: معمای ریاضی ۱: چگونه ۲۴ بسازیم؟

معماهای هوش ناب :: معمای ریاضی ۱: چگونه ۲۴ بسازیم؟

از مجموعه معماهای ریاضی | معمای شماره ۱ + جواب

  • مناسب برای: ۱۰ سال و بالاتر
  • درجه دشواری معما: متوسط
  • عملکرد: پرورش هوش ریاضی؛ تقویت تمرکز ذهنی

معمای ریاضی شماره ۱:
دو تا عدد ۸ و دو تا هم عدد ۳ داریم. شما می‌توانید از چهار عمل اصلی استفاده کنید؛ از پرانتز هم می‌توانید برای ایجاد اولویت‌های محاسباتی استفاده کنید. اگر با مفاهیم جذر، فاکتوریل و لگاریتم هم آشنا هستید که چه بهتر، از آن‌ها هم می‌توانید استفاده کنید! حالا می‌خواهیم با ترکیب مواردی که برشمردیم، عدد ۲۴ را بسازیم. چند راه‌حل مختلف می‌توانید پیدا کنید؟

.

.

? جواب این معمای ریاضی، در پایین همین بخش در دسترس است. البته سعی کنید قبل از مراجعه به جواب معما، به اندازه کافی برای حل آن، تلاش کنید…

.

.

.

.

.

.

.

?️ پاسخ معمای ریاضی شماره ۱:

پاسخ معمای ریاضی ۱

پاسخ معمای ریاضی ۱