معماهای هوش ناب :: معمای ریاضی ۲۰: تفاضل ریشه‌های دوم

معماهای هوش ناب :: معمای ریاضی ۲۰: تفاضل ریشه‌های دوم

از مجموعه معماهای ریاضی | معمای شماره ۲۰

  • مناسب برای: ۱۵ سال و بالاتر
  • درجه دشواری معما: متوسط
  • عملکرد: پرورش هوش ریاضی؛ تقویت قوای محاسباتی ذهن؛ تقویت قوای استدلال منطقی

در این معما، از ارقام ۱ تا ۹ طوری در مربع‌ها استفاده کنید که حاصل این تفریق، کوچکترین مقدار طبیعی ممکن باشد.

 

پاسخ این معمای ریاضی به زودی منتشر می‌شود…