معماهای هوش ناب :: معمای ریاضی ۲: الگوی عددی

معماهای هوش ناب :: معمای ریاضی ۲: الگوی عددی

از مجموعه معماهای ریاضی | معمای شماره ۲ + جواب

  • مناسب برای: ۸ سال و بالاتر
  • درجه دشواری معما: متوسط
  • عملکرد: پرورش هوش ریاضی؛ تقویت تمرکز ذهنی

معمای ریاضی شماره ۲:
با توجه به منطق شکل، به جای علامت سئوال چه عددی باید قرار دهید؟

.

.

? جواب این معمای ریاضی، در پایین همین بخش در دسترس است. البته سعی کنید قبل از مراجعه به جواب معما، به اندازه کافی برای حل آن، تلاش کنید…

.

.

.

.

.

.

.

?️ پاسخ معمای ریاضی شماره ۲:

معمای ریاضی ۲

معمای ریاضی ۲