معماهای هوش ناب :: معمای ریاضی ۴: حاصل این عبارت چند است؟

معماهای هوش ناب :: معمای ریاضی ۴: حاصل این عبارت چند است؟

از مجموعه معماهای ریاضی | معمای شماره ۴ + جواب

  • مناسب برای: ۱۱ سال و بالاتر
  • درجه دشواری معما: نسبتاً آسان
  • عملکرد: پرورش هوش ریاضی؛ تقویت قوای محاسبه

معمای ریاضی شماره ۴:

شش تا عدد ۷ داریم و بینشان هم از چهار عمل اصلی استفاده شده است.

آیا می توانید بگویید حاصل این عبارت چند است؟

.

.

? جواب این معمای ریاضی، در پایین همین بخش در دسترس است. البته سعی کنید قبل از مراجعه به جواب معما، به اندازه کافی برای حل آن، تلاش کنید…

.

.

.

.

.

.

.

?️ پاسخ معمای ریاضی شماره ۴:

پاسخ معمای ریاضی ۴

پاسخ معمای ریاضی ۴