معماهای هوش ناب :: معمای ریاضی ۵: حاصل جمع‌های تو در تو؟

معماهای هوش ناب :: معمای ریاضی ۵: حاصل جمع‌های تو در تو؟

از مجموعه معماهای ریاضی | معمای شماره ۵ + جواب

  • مناسب برای: ۸ سال و بالاتر
  • درجه دشواری معما: متوسط
  • عملکرد: پرورش هوش ریاضی؛ تقویت قوای محاسبه

معمای ریاضی شماره ۵:

همانطور که در شکل می‌بینید، باید اعداد مربوط به شش حاصل جمع را مشخص کنید.

نکته دیگری که وجود دارد اینست که در ۸ دایره‌ای که خالی است باید فقط از ارقام ۲ تا ۹ (بدون تکرار) استفاده کنید.

.

.

? جواب این معمای ریاضی، در پایین همین بخش در دسترس است. البته سعی کنید قبل از مراجعه به جواب معما، به اندازه کافی برای حل آن، تلاش کنید…

.

.

.

.

.

.

.

?️ پاسخ معمای ریاضی شماره ۵: حاصل جمع‌های تو در تو

پاسخ معمای ریاضی ۵

پاسخ معمای ریاضی ۵