معماهای هوش ناب :: معمای ریاضی ۶: کشف منطق سری اعداد (۱)

معماهای هوش ناب :: معمای ریاضی ۶: کشف منطق سری اعداد (۱)

از مجموعه معماهای ریاضی | معمای شماره ۶ + جواب

  • مناسب برای: ۱۰ سال و بالاتر
  • درجه دشواری معما: متوسط
  • عملکرد: پرورش هوش ریاضی؛ تقویت قوای محاسبه

معمای ریاضی شماره ۶:

یک الگوی عددی مشاهده می‌کنید. آیا می‌توانید منطق این سری را کشف کنید و عدد مناسب را به جای علامت سوال قرار دهید؟

.

.

? جواب این معمای ریاضی، در پایین همین بخش در دسترس است. البته سعی کنید قبل از مراجعه به جواب معما، به اندازه کافی برای حل آن، تلاش کنید…

.

.

.

.

.

.

.

?️ پاسخ معمای ریاضی ۶: کشف منطق سری اعداد (۱)

پاسخ معمای ریاضی ۶

پاسخ معمای ریاضی ۶