معماهای هوش ناب :: معمای ریاضی ۸: ترکیب عددی دایره، مثلث و مربع!

معماهای هوش ناب :: معمای ریاضی ۸: ترکیب عددی دایره، مثلث و مربع!

از مجموعه معماهای ریاضی | معمای شماره ۸ + جواب

  • مناسب برای: ۱۰ سال و بالاتر
  • درجه دشواری معما: متوسط
  • عملکرد: پرورش هوش ریاضی؛ تقویت قوای محاسبه؛ تقویت تفکر جانبی

معمای ریاضی شماره ۸:

همانطور که در شکل می‌بینید، سه نوع شکل متفاوت داریم که شامل مثلث، مربع و دایره هستند.

این شکل‌ها به روش‌های مختلفی با هم جمع شده‌اند و حاصل جمع آنها را هم در اختیار دارید. می‌خواهیم ببینیم حاصل جمع دایره و مثلث چند خواهد بود؟

.

.

? جواب این معمای ریاضی، در پایین همین بخش در دسترس است. البته سعی کنید قبل از مراجعه به جواب معما، به اندازه کافی برای حل آن، تلاش کنید…

.

.

.

.

.

.

.

?️ پاسخ معمای ریاضی ۸: ترکیب عددی دایره و مثلث و مربع!

پاسخ معمای ریاضی ۸

پاسخ معمای ریاضی ۸