معماهای هوش ناب :: معمای ریاضی ۹: مقایسه مجموع محیط دایره‌های رنگی!

معماهای هوش ناب :: معمای ریاضی ۹: مقایسه مجموع محیط دایره‌های رنگی!

از مجموعه معماهای ریاضی | معمای شماره ۹

در این شکل، هفت دایره در سه اندازه محتلف می‌بینید که هر کدام از اندازه‌ها، با یک رنگ متفاوت مشخص شده است. (دایره‌های همرنگ، هم اندازه هستند.)

مجموع محیط ۴ دایره قرمز بیشتر است؟ یا دو دایره آبی؟ یا دایره سفید بزرگ؟

 

 

 

پاسخ این معمای ریاضی به زودی منتشر می‌شود…