معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۱۰: شکل بعدی را حدس بزنید

معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۱۰: شکل بعدی را حدس بزنید

از مجموعه معماهای هوش | معمای شماره ۱۰ + جواب

معمای هوش شماره ۱۰:

به شکل‌ها خوب نگاه کن. منطقی در این شکل نهفته است. آیا می‌توانی این منطق را پیدا و شکل آخر را مشخص کنی؟

.

.

? جواب این معمای هوش، در پایین همین بخش در دسترس است. البته سعی کنید قبل از مراجعه به جواب معما، به اندازه کافی برای حل آن، تلاش کنید…

.

.

.

.

.

.

.

?️ پاسخ معمای هوش شماره ۱۰: شکل بعدی را حدس بزنید

پاسخ معمای هوش ۱۰

پاسخ معمای هوش ۱۰