معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۱۱: مرداب پوشیده شده از گل نیلوفر

معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۱۱: مرداب پوشیده شده از گل نیلوفر

از مجموعه معماهای هوش | معمای شماره ۱۱ + جواب

    • مناسب برای: ۹ سال و بالاتر
    • درجه دشواری معما: متوسط
    • عملکرد: پرورش هوش منطقی؛ پرورش هوش عددی

معمای هوش شماره ۱۱:

برگ‌های یک گل نیلوفر مرداب، هر روز دو برابر بزرگ می‌شوند.
اگر این گل‌ها بعد از ۴۸ روز کل سطح مرداب را بپوشانند، آیا می‌توانید بگویید پس از چند روز،‌ تنها نصف مرداب را پوشنانده بودند؟

.

.

? جواب این معمای هوش، در پایین همین بخش در دسترس است. البته سعی کنید قبل از مراجعه به جواب معما، به اندازه کافی برای حل آن، تلاش کنید…

.

.

.

.

.

.

.

?️ پاسخ معمای هوش شماره ۱۱: مرداب پوشیده شده از گل نیلوفر

پاسخ معمای هوش ۱۱

پاسخ معمای هوش ۱۱