معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۱۲: کشف شکل مجهول

معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۱۲: کشف شکل مجهول

از مجموعه معماهای هوش | معمای شماره ۱۲ + جواب

  • مناسب برای: ۱۰ سال و بالاتر
  • درجه دشواری معما: متوسط
  • عملکرد: پرورش هوش فضایی؛ تقویت هوش منطقی؛ پرورش قوای استنتاج

معمای هوش شماره ۱۲:

به شکل بالا نگاه کنید. در ردیف اول، چهار شکل به شما داده شده و شکل پنجم مجهول است. با توجه به منطق موجود در شکل، آیا می‌توانید بگویید کدام گزینه را باید بجای علامت سوال قرار دهید؟

.

.

? جواب این معمای هوش، در پایین همین بخش در دسترس است. البته سعی کنید قبل از مراجعه به جواب معما، به اندازه کافی برای حل آن، تلاش کنید…

.

.

.

.

.

.

.

?️ پاسخ معمای هوش ۱۲: کشف شکل مجهول

پاسخ معمای هوش ۱۲

پاسخ معمای هوش ۱۲