معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۱۳: ماجرای چوب کبریت‌ها (III)

معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۱۳: ماجرای چوب کبریت‌ها (III)

از مجموعه معماهای هوش | معمای شماره ۱۳ + جواب

  • مناسب برای: ۹ سال و بالاتر
  • درجه دشواری معما: متوسط
  • عملکرد: پرورش هوش منطقی؛ تقویت تمرکز ذهنی؛ تقویت ادراک دیداری-فضایی

معمای هوش شماره ۱۳:

تعدادی چوب کبریت در کنار هم قرار داده شده و پنج مربع بوجود آورده است. می‌خواهیم چهار چوب کبریت را طوری جابجا کنیم که تنها سه مربع قابل شمارش باشد.. آیا می‌توانید این کار را انجام دهید؟

.

.

? جواب این معمای هوش، در پایین همین بخش در دسترس است. البته سعی کنید قبل از مراجعه به جواب معما، به اندازه کافی برای حل آن، تلاش کنید…

.

.

.

.

.

.

.

?️ پاسخ معمای هوش شماره ۱۳: ماجرای چوب کبریت‌ها (III)

پاسخ معمای هوش ۱۳

پاسخ معمای هوش ۱۳