معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۱۴: شمارش مکعب‌ها

معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۱۴: شمارش مکعب‌ها

از مجموعه معماهای هوش | معمای شماره ۱۴

تعداد شصت و چهار عدد مکعب کوچک هم اندازه داریم که یک مکعب بزرگ را تشگیل داده‌اند. اگر سطوح رنگی را تا انتها سوراخ کنیم، چند مکعب کوچک باقی می‌ماند؟

 

 

 

 

پاسخ این معمای هوش، به زودی منتشر می‌شود…