معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۱: چند مربع داریم؟

معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۱: چند مربع داریم؟

از مجموعه معماهای هوش | معمای شماره ۱ + جواب

  • مناسب برای: ۹ سال و بالاتر
  • درجه دشواری معما: نسبتا آسان
  • عملکرد: پرورش هوش ریاضی؛ تقویت تمرکز ذهنی؛ تقویت ادراک دیداری-فضایی

معمای هوش شماره ۱:
به شکل بالا نگاه کنید. چه تعداد مربع می‌توانید بشمارید؟

.

.

? جواب این معمای هوش، در پایین همین بخش در دسترس است. البته سعی کنید قبل از مراجعه به جواب معما، به اندازه کافی برای حل آن، تلاش کنید…

.

.

.

.

.

.

.

?️ پاسخ معمای هوش شماره ۱:

پاسخ معمای هوش ۱

پاسخ معمای هوش ۱