معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۲۴: تفاوت دو تصویر را مشخص کنید؟

معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۲۴: تفاوت دو تصویر را مشخص کنید؟

از مجموعه معماهای هوش | معمای شماره ۲۴

دو عکس از یک پسر کابوی، منتشر شده است. البته تفاوت‌هایی بین این دو عکس وجود دارد.  با دقت به این دو تصویر نگاه کنید. چند تا تفاوت می‌بینید؟ آنها را مشخص کنید.

 

اگر به معماهای هوش «تفاوت‌ها» علاقمند هستید، می‌توانید کتاب زیر را نیز تهیه و از معماهای آن لذت ببرید:
:: کتاب معمای تفاوت‌ها: چندتا فرق تو این دو تا عکس پیدا می‌کنی؟

 

پاسخ این معمای هوش، به زودی منتشر می‌شود…