معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۲۶: حروف M و W؟

معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۲۶: حروف M و W؟

از مجموعه معماهای هوش | معمای شماره ۲۶

به تصویر معما با دقت نگاه کنید. آیا می‌توانید بگویید چند حرف M و چند حرف W قابل شمارش هستند؟ آیا لازم است برای راحت‌تر شمردن حروف، از خلاقیتتان هم استفاده کنید؟ این معما، آزمونی برای سنجش دقت و تمرکزتان هم به شمار می‌رود.

 

 

 

پاسخ این معمای هوش، به زودی منتشر می‌شود…