معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۲۸: رمزگشایی از یک معادله عجیب

معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۲۸: رمزگشایی از یک معادله عجیب

از مجموعه معماهای هوش | معمای شماره ۲۸

:: رده سنی معما: ۱۵ سال و بالاتر

با یک معادله به ظاهر ساده طرفیم. سمت چپ تساوی، یک حاصل جمع داریم و سمت راست هم یک عدد به عنوان مجموع داده شده است. اما … جواب که به نظر درست نیست. احتمالاً یک جای کار میلنگد!

آیا می‌توانید توجیهی برای این معادله داشته باشید؟

 

 

 

پاسخ این معمای هوش، به زودی منتشر می‌شود…