معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۲۹: ترتیب زمانی صحیح

معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۲۹: ترتیب زمانی صحیح

از مجموعه معماهای هوش | معمای شماره ۲۹

:: رده سنی معما: ۴ سال و بالاتر

چهار تصویر می‌بینید که در هر کدام اتفاقاتی در جریان است. اما ترتیب زمانی قرار گرفتن این چهار فریم، لزوماً درست نیست. با دقت این چهار فریم را بررسی کنید و ترتیب صحیح آن‌ها را مشخص کنید.

 

 

 

جواب این معمای هوش، به زودی منتشر می شود.