معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۳۴: شکل بعدی کدام است؟

معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۳۴: شکل بعدی کدام است؟

از مجموعه معماهای هوش | معمای شماره ۳۴

  • مناسب برای: ۸ سال و بالاتر
  • درجه دشواری معما: متوسط
  • عملکرد: پرورش هوش ریاضی؛ تقویت قوای منطق؛ 

در تصویر، تعدادی پنج‌ضلعی می‌بینید که هرکدام نسبت به قبلی دچار تغییراتی شده است. آیا می‌توانید بگویید پنج‌ضلعی آخری باید کدام گزینه باشد؟

 

 

 

 

پاسخ این معمای هوش، به زودی منتشر می‌شود…