معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۳۵: کیف متفاوت را پیدا کنید

معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۳۵: کیف متفاوت را پیدا کنید

از مجموعه معماهای هوش | معمای شماره ۳۵

  • مناسب برای: ۶ سال و بالاتر
  • درجه دشواری معما: آسان
  • عملکرد: تقویت دقت و تمرکز؛ 

در تصویر، تعداد زیادی کیف مشابه می‌بینیم. به نظر که همگی مثل هم هستند. اما واقعا یکی از آنها با بقیه تفاوت دارد. آیا می‌توانید بگویید کیف متفاوت کجاست؟

 

 

 

 

پاسخ این معمای هوش، به زودی منتشر می‌شود…