معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۴: رمزگشایی از قفل

معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۴: رمزگشایی از قفل

از مجموعه معماهای هوش | معمای شماره ۴ + جواب

    • مناسب برای: ۸ سال و بالاتر
    • درجه دشواری معما: نسبتاً آسان
    • عملکرد: پرورش هوش منطقی؛ تقویت تمرکز ذهنی؛ پرورش هوش عددی

معمای هوش شماره ۴:
یک قفل داریم که رمزی سه رقمی دارد. متاسفانه نمی‌دانیم رمز آن چیست، ولی از جایی اطلاعاتی به دستمان رسیده، که می‌تواند به عنوان راهنمایی برای کشف رمز قفل از آن استفاده کنیم و آن را رمزگشایی کنیم.

آیا می‌توانید با توجه به توضحات مربوطه، رمز دقیق قفل را پیدا و آن را باز کنید؟

۴۹۳: یک رقم درست و در جای درست است.
۰۵۷: یک رقم درست اما در جای نادرست است.
۷۲۹: دو رقم درست اما در جای ناردست هستند.
۳۱۵: هیچ کدام از ارقام درست نیستند.
۲۰۱: یک رقم درست اما در در جای نادرست است.

 

.

.

? جواب این معمای هوش، در پایین همین بخش در دسترس است. البته سعی کنید قبل از مراجعه به جواب معما، به اندازه کافی برای حل آن، تلاش کنید…

.

.

.

.

.

.

.

?️ پاسخ معمای هوش شماره ۴:

پاسخ معمای هوش ۴

پاسخ معمای هوش ۴