معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۵: حرف مناسب را پیدا کنید

معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۵: حرف مناسب را پیدا کنید

از مجموعه معماهای هوش | معمای شماره ۵ + جواب

  • مناسب برای: ۹ سال و بالاتر
  • درجه دشواری معما: متوسط
  • عملکرد: پرورش هوش منطقی؛ پرورش قوای استنتاج؛ پرورش هوش ریاضی

معمای هوش شماره ۵:

با توجه به منطق موجود در شکل، به‌جای علامت سوال، حرف درست را جایگزین کنید

.

.

? جواب این معمای هوش، در پایین همین بخش در دسترس است. البته سعی کنید قبل از مراجعه به جواب معما، به اندازه کافی برای حل آن، تلاش کنید…

.

.

.

.

.

.

.

?️ پاسخ معمای هوش شماره ۵:

پاسخ معمای هوش ۵

پاسخ معمای هوش ۵