معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۷: چند مثلث قابل شمارش است؟

معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۷: چند مثلث قابل شمارش است؟

از مجموعه معماهای هوش | معمای شماره ۷ + جواب

    • مناسب برای: ۸ سال و بالاتر
    • درجه دشواری معما: نسبتاً آسان
    • عملکرد: پرورش هوش منطقی؛ تقویت تمرکز ذهنی؛ تقویت هوش ریاضی

معمای هوش شماره ۷:

به این شکل با دقت و خوب نگاه کنید. چند مثلث می توانید بشمارید؟ ۵ مثلث؟ ۶ تا؟ یا بیشتر؟

.

.

? جواب این معمای هوش، در پایین همین بخش در دسترس است. البته سعی کنید قبل از مراجعه به جواب معما، به اندازه کافی برای حل آن، تلاش کنید…

.

.

.

.

.

.

.

?️ پاسخ معمای هوش شماره ۷:

پاسخ معمای هوش ۷

پاسخ معمای هوش ۷