معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۸: منطق نهفته در شکل را بیابید

معماهای هوش ناب :: معمای هوش ۸: منطق نهفته در شکل را بیابید

از مجموعه معماهای هوش | معمای شماره ۸ + جواب

معمای هوش شماره ۸:

همانطور که در این معما می‌بینید، هر شکل معادل یک عدد در نظر گرفته شده است. اگر منطق آن را کشف کنید، می‌توانید بگویید به جای علامت سؤال، باید چه عددی قرار گیرد.

.

.

? جواب این معمای هوش، در پایین همین بخش در دسترس است. البته سعی کنید قبل از مراجعه به جواب معما، به اندازه کافی برای حل آن، تلاش کنید…

.

.

.

.

.

.

.

?️ پاسخ معمای هوش شماره ۸:

پاسخ معمای هوش شماره ۸

پاسخ معمای هوش ۸